ANBI-status

Stichting Be Purified wordt door de Belastingdienst beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)*. Dit betekent dat je donaties aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en dat wij geen schenkingsrecht hoeven te betalen. Op deze manier wordt de effectiviteit van uw donatie vergroot.

RSIN

Voor stichtingen met de ANBI-status, is het vermelden van het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer verplicht. Onze RSIN is 859041098.

Andere verplichte gegevens

Andere gegevens die verplicht moeten worden weergegeven, zoals onze contactgegevens, ons beleidsplan en een verantwoording van onze (financiële) activiteiten vindt u respectievelijk op onze contactpagina en op de pagina over ons beleid.

Aanspraak maken op belastingaftrek

Om giften aan ANBI’s in aftrek te kunnen brengen op je inkomen, moet je boven een bepaalde drempel uitkomen. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek. Als je het hele jaar een fiscale partner hebt, moet je de drempelinkomens en giften bij elkaar optellen. Alles wat boven het drempelbedrag uitkomt, mag je aftrekken, maar dit mag niet meer zijn dan 10% van je drempelinkomen.

Voorbeeld: Jij en je partner hebben samen een drempelinkomen van € 35.000. Het drempelbedrag is 1% van € 35.000 is € 350. Jij geeft per jaar € 500 aan een ANBI en je partner € 300. Jullie geven samen € 800, dus je kunt € 450 aftrekken. Het belastingtarief over het top van je inkomen bedraagt 37,35% (2020). € 450 aftrek zou dus een belasting-besparing van € 168 betekenen.

Meer informatie over giften en belastingaftrek vindt je op de site van de Belastingdienst.

*U kunt onze inschrijving controleren in het openbaar ANBI register.