Ons beleid

Beleidsplan

Stichting Be Purified werkt met een driejarig beleidsplan. Omdat we een zo transparant mogelijk beleid willen voeren, kunt u ons beleidsplan 2018-2020 hier downloaden als PDF-bestand.

Jaarverslag

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het jaar, publiceren we een jaarverslag waarin we verslag leggen van de door ons ondernomen activiteiten. Ook vindt u in ons jaarverslag een verantwoording van onze financiën. Zo kunt u precies zien hoeveel donaties er zijn gedaan en wat er mee gebeurd is.

Download de verslagen als PDF-bestand: Jaarverslag 2019

Financieel beleid

Al onze publicaties worden gratis verspreidt. We beschikken over de mogelijkheden om onze publicaties zelf te produceren en te verspreiden, waardoor de kosten enigszins beperkt blijven. Met ontvangen donaties betalen we voornamelijk hosting-, verzend- en drukkosten. Ons team werkt op vrijwillige basis, en ontvangt alleen vergoedingen om eventuele kosten te dekken (zoals reis- en transportkosten die expliciet voor het werk van de stichting worden gemaakt).

Als u onze bediening wilt steunen kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening:

Stichting Be Purified
IBAN: NL85 RABO 0332 5861 11
BIC: RABONL2U

Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk. We verwerken daarom zo min mogelijk persoonsgegevens. Wat we precies wel en niet doen, kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Social mediabeleid

Wij gaan heel bewust om met social media. We hebben zelf nergens een pagina aangemaakt, maar op deze website kunt u wel artikelen delen via Facebook, Twitter en andere sociale media. Lees waarom we dit zo doen.

Vragen

Net als we open staan voor vragen binnen ons werk, mag u zich ook vrij voelen vragen te stellen over ons beleid. Neem daarvoor contact met ons op.