Missie

God is heilig en Hij wil dat Zijn kinderen heilig zijn (1 Petrus 1:16, Hebreeën 12:14). Hij is Degene die heiligt en reinigt (1 Thessalonicenzen 5:23-24, Titus 2:14), maar ons wordt ook opgedragen om onszelf te reinigen (2 Korintiërs 7:1, Jakobus 4:8). Be Purified (Nederlands: wordt gereinigd) is daarom een Bijbelse oproep en opdracht, die wij uitdragen met onze bediening.

Om mensen te helpen in het levenslang durende proces van reiniging maken we gratis artikelen, video’s, boeken en studiemateriaal. Al onze publicaties wijzen op Degene die kwam om ons te redden van zonden: Christus Jezus. We dringen er op aan Zijn zondeloze voorbeeld te volgen en benadrukken dat elke Christen moet wandelen zoals Hij gewandeld heeft (1 Petrus 2:21-22, 1 Johannes 2:6). Geen enkele Christen is zonder zonde, maar moet groeien in heiligheid om steeds meer vruchten voort te brengen (2 Korintiërs 3:18, Johannes 15:5). We bemoedigen om te volharden tot de dag dat we onze Heer zullen ontmoeten en we vervolmaakt zullen worden (Hebreeën 6:1, 1 Johannes 3:2-3).

We delen de Bijbelse boodschap met zo veel mensen als we kunnen bereiken, zowel online (met onze website) als offline (met gedrukte publicaties). We werken samen met alle echte Christenen wereldwijd, al kennen we hen natuurlijk lang niet allemaal. We voelen ons specifiek geroepen om hen te bereiken die nog nooit de boodschap van de Bijbel hebben gehoord of degenen die een verdraaide boodschap hebben gehoord.