Team

Zier en Mariska Lagendijk

Als wedergeboren Christenen zien we het belang van reiniging van zonden, zowel in onze persoonlijke levens als voor de gehele mensheid. We geloven en ervaren dat Christus Jezus kwam om te redden van zonden (Mattheüs 1:21). Op die manier kon Hij de relatie tussen ons en God de Vader herstellen (Mattheüs 1:22-23).

Het viel ons op dat reiniging van zonden geen populair onderwerp is: het wordt gemarginaliseerd, verdraaid of zelfs compleet onbesproken gelaten. We kregen het verlangen om hier iets aan te doen en begonnen artikelen te schrijven in 2015. Om gevonden te kunnen worden, baden we voor een naam. Dit resulteerde in het stichten van Be Purified (als stichting) in 2018.

Als gelukkig getrouwd stel bespreken we elke nieuwe publicatie. We bestuderen het Woord en bidden ervoor. We schrijven allebei, maar Mariska richt zich met name op de vrouwelijke lezers. Vanwege Zier’s werd als grafisch ontwerper beschikt hij over de mogelijkheid om alle publicaties zelf te produceren. Zier’s studie over het onderwerp reiniging van zonden hebben we in 2019 gebundeld en gepubliceerd onder de titel ‘Wil je gereinigd worden van zonden‘.

Bestuur

Het bestuur van Be Purified bestaat uit Zier Lagendijk (Voorzitter), Jan Paulus Monster (Penningmeester) and Paul Cornelis de Groot (Secretaris). Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen beloning voor beleidsbepalende werkzaamheden.