Studiekaart vrucht dragen

Studiekaart over vrucht dragen

Jezus heeft gezegd dat een ieder die in Hem blijft veel vrucht zal dragen. Vrucht dragen is een kenmerk van iedere ware christen. Maar wat is nu precies vrucht dragen en in hoeverre zijn we […]

Studiekaart over vrucht dragen Lees verder