Over Be Purified

Be Purified betekent word of wees gezuiverd. Dat is een Bijbelse oproep en opdracht. Reiniging van zonden is mogelijk doordat Jezus Christus vrijwillig de kruisdood is gestorven en daarbij de zonden van alle mensen op zich nam. Hij is na drie dagen opgestaan uit de dood waardoor wij ook een nieuw leven van Hem kunnen ontvangen. In dit nieuwe leven wordt iedere ware Christen gereinigd van zonden door Jezus’ bloed:

…en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7b).

Deze zuivering is echter geen proces dat we passief ondergaan. We worden namelijk ook opgeroepen om onszelf te reinigen:

…laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods (2 KorintiĆ«rs 7:1b).

Gods Woord laat ons overduidelijk zien dat heiligmaking een absolute voorwaarde is om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Hoewel heiligmaking meer inhoudt, is reiniging van zonden hiervan een zeer belangrijk onderdeel. Zo belangrijk dat zelfs aan de naam van Jezus de volgende betekenis wordt gegeven:

…en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheus 1:21).

Wij voelen ons geroepen om deze veelvuldig vergeten betekenis van Jezus’ naam weer onder de aandacht te brengen. We doen dit door Bijbelstudies, boekjes en ander studiemateriaal te ontwikkelen en te publiceren op deze website. Ook hebben we verschillende gedrukte publicaties, die we gratis verspreiden.

Ons gebed is dat mensen die onze publicaties lezen tot een waar geloof komen in Jezus Christus. Hen die reeds Christen zijn hopen we te bemoedigen in hun Christelijke levenswandel. We proberen ook valse leringen te ontkrachten, zodat zij die daardoor verblindt zijn de ogen worden geopend.

Wil je meer weten over reiniging van zonden? Lees dan het boekje ‘Wil je gereinigd worden van zonden?‘.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kun je een e-mail sturen naar Zier Lagendijk op info@bepurified.org.