Over Be Purified

Onder de naam Be Purified geven wij (Zier en Mariska Lagendijk) Bijbels studiemateriaal uit. Al het materiaal dat we ontwikkelen, verspreiden we gratis op de plekken die we bezoeken en stellen we digitaal beschikbaar op deze website (bepurified.org). Het materiaal bestaat op dit moment uit boekjes, studiekaarten en artikelen. Waar mogelijk werken we samen met lokale Christelijke gemeentes en organisaties in het verspreiden van de Bijbelse boodschap.

De boodschap

Be Purified betekent word of wees gezuiverd. Dat is een Bijbelse oproep en opdracht. Reiniging van zonden is mogelijk doordat Jezus Christus vrijwillig de kruisdood is gestorven en daarbij de zonden van alle mensen op zich nam. Hij is na drie dagen opgestaan uit de dood waardoor wij ook een nieuw leven van Hem kunnen ontvangen. In dit nieuwe leven wordt iedere ware Christen gereinigd van zonden door Jezus’ bloed:

…en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7b).

Deze zuivering is echter geen proces dat we passief ondergaan. We worden namelijk ook opgeroepen om onszelf te reinigen:

…laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods (2 KorintiĆ«rs 7:1b).

Gods Woord laat ons overduidelijk zien dat heiligmaking een absolute voorwaarde is om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Hoewel heiligmaking meer inhoudt, is reiniging van zonden hiervan een zeer belangrijk onderdeel. Zo belangrijk dat zelfs aan de naam van Jezus de volgende betekenis wordt gegeven:

…en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheus 1:21).

Wij voelen ons geroepen om deze veelvuldig vergeten betekenis van Jezus’ naam weer onder de aandacht te brengen. Ons gebed is dat mensen die de publicaties lezen tot een waar geloof komen in Jezus Christus. Hen die reeds Christen zijn hopen we te bemoedigen in hun Christelijke levenswandel. We proberen ook valse leringen te ontkrachten, zodat zij die daardoor verblindt zijn de ogen worden geopend.

Wil je meer weten over reiniging van zonden? Lees dan het boekje ‘Wil je gereinigd worden van zonden?‘.

Wil je meer weten over de mensen achter Be Purified? Lees hier meer over Zier en Mariska.