Over Zier en Mariska

Wij zijn Zier (Sietse) en Mariska Lagendijk, de mensen achter Be Purified. We wonen sinds 2018 in Suriname. We zijn getrouwd en zorgen samen voor een wisselend aantal kinderen. Naast onze eigen kinderen vangen we ook regelmatig (wees)kinderen op voor korte of langere tijd.

In 2015 begonnen we in Nederland onder de naam ‘Be Purified’ Bijbelstudiemateriaal te maken en verspreiden. We deelden gratis artikelen en verkochten studiekaarten. Nog in datzelfde jaar werden we er door Mattheüs 10:8 van overtuigd dat we al ons materiaal gratis moesten verspreiden.

…Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels. (Mattheüs 10:8b-9)

In 2018 kregen we het verlangen om naar Suriname, het geboorteland van Mariska, te gaan. Ook hier zijn we doorgegaan met het delen van Gods Woord en het verspreiden van gratis Bijbelstudiemateriaal. Inmiddels zijn we in diverse gemeentes uitgenodigd om Bijbelstudies te verzorgen. We geven deze studies vaak aan de hand van ons materiaal, bijvoorbeeld aan de hand van het boekje ‘Wil je gereinigd worden van zonden?‘.

We hebben in de afgelopen jaren kennis gemaakt met de mensen en culturen van Suriname. We hebben ons enigszins afwachtend opgesteld omdat we geloven dat God deuren opent wanneer en hoe Hij dat wil. In 2022 hebben we daadwerkelijk uitnodigingen gekregen om naar het binnenland van Suriname af te reizen. Zodoende verspreiden we nu ook Gods Woord in het regenwoud van Suriname, ver bij de bewoonde wereld vandaan.

Gaat dan henen, maakt discipelen onder alle volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mattheüs 28:19)

We verlangen ernaar langdurige relaties op te bouwen en niet eenmalig Gods Woord te brengen. Het proces van discipelen maken vereist tijd, aandacht en liefde. Dit willen we graag investeren in de mensen die we op ons pad tegenkomen; in ons huis, in onze buurt, in de lokale gemeente, in het binnenland van Suriname en overal waar we nog zullen komen.

Tot op deze dag kunnen we voorzien in ons eigen levensonderhoud en kunnen we ook het reizen in Suriname zelf bekostigen. We hebben daarom geen stichting, waardoor we ook geen tijd verliezen aan administratieve werkzaamheden. We nemen privé soms wel giften in ontvangst van broeders en zusters die het op het hart hebben gekregen ons te steunen. De giften die we krijgen gebruiken we voor het drukken van studiemateriaal en het kopen van levensmiddelen voor hulpbehoevenden in Suriname.

Contact

Wil je ons iets vragen of gewoon graag in contact komen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@bepurified.org of kijk voor onze telefoonnummers op de contactpagina.