FAQ items aan het laden...
Welkom2020-04-01T13:43:09+00:00

Wil je gereinigd worden van zonden?

God is onbegrijpelijk

Zie, dit zijn maar uiterste einden Zijner wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem gehoord! Wie zou dan den donder Zijner mogendheden verstaan? [...]

Echte vrouwelijke schoonheid

Een vrouw is kostbaar in de ogen van God als haar schoonheid straalt vanuit een hart dat gevuld is met geloof in Hem en de kennis van Zijn woord. Dat hart is niet direct [...]

Neem je kruis op

Jezus volgen is de enige manier om Christen te zijn. En Hem volgen betekent dus dat je je kruis moet opnemen. Dat geldt niet voor sómmige Christenen. [...]

Alles is ijdelheid?

Recent las ik het boek Prediker. Ik heb het vaker gelezen maar deze keer trof het me meer dan anders. 'Alles is ijdelheid! Welk voordeel heeft de [...]

…maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

1 Johannes 3:2-3

Word opgebouwd. Lees, luister, kijk
en download onze publicaties.