Home Nederlands2020-09-21T22:37:57+00:00

Wil je gereinigd worden van zonden?

Een vraag van Levensbelang

Lees het boekje

Nieuwste publicaties

Alle publicaties
…maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.
1 Johannes 3:2-3

Uitgelicht