Twee soorten geloof

Leeg graf van Jezus

Geloven in Jezus is toch genoeg? Dat is een veel gestelde vraag. Ik schreef al eerder over een ‘waar geloof’ en een ‘dood geloof’, maar kreeg het op mijn hart om nog eens heel eenvoudig uit te leggen welke soorten geloof er zijn.

Geloven is meer dan ‘weten’

De Bijbel zegt ons inderdaad dat we alleen door geloof in Jezus Christus gered kunnen worden (zie bijv. Handelingen 16:31 en Efeze 2:8). Veel mensen denken daarom dat het genoeg is als we de geschiedenis van Jezus voor waar aannemen. Geloof is voor deze mensen meer een zaak van het verstand. Zij geloven dat de kruisiging en de opstanding echt gebeurd zijn. Het zijn als het ware geschiedkundige feiten. Iets voor waar aannemen is echter niet hetzelfde als geloven; in ieder geval niet het geloven waar de Bijbel het over heeft.

De duivel ‘weet’ het ook

Voor sommigen klinkt dit ingewikkeld, maar we kunnen dit heel makkelijk uitleggen aan de hand van een Bijbelgedeelte. Jakobus zegt dat de demonen ook geloven in bepaalde feiten over God (zie Jakobus 2:19). Zij geloven er zodanig in, dat zij zelfs bang voor Hem zijn. Ook zo gelooft de duivel in God en in Jezus. Hij gelooft ook dat Jezus aan het kruis gestorven is en hij weet ook heel goed dat Hij weer is opgestaan uit de dood. De satan twijfelt geen moment aan deze waarheden. Hij was erbij en heeft alles met zijn eigen ogen gezien.

De duivel wordt niet gered

Iedereen zal het met me eens zijn dat de duivel niet gered wordt. Zijn geloof in alle feiten is dus duidelijk niet het soort geloof dat wij nodig hebben. Ons geloof moet verder gaan dan ‘weten’ alleen. Geloven in feiten, zonder dat ons leven verandert, wordt door Jakobus een dood geloof genoemd. Een dood geloof is in geen enkel geval voldoende.

Besef goed dat een dood geloof hetzelfde is als wat de duivel en de demonen hebben.

Een waar geloof wordt gevolgd door ‘doen’

Maar wat voor soort geloof hebben we dan wel nodig om zalig te worden? Een levend geloof. Het ware, levende geloof gaat volgens de Bijbel samen met gehoorzamen (zie bijv. Johannes 3:36). Jezus heeft het in dat licht over vrucht dragen (zie bijv. Johannes 15:5). Vrucht dragen en gehoorzamen zijn dingen die voortkomen uit het ware geloof. Het zijn dingen die wij gaan ‘doen’.

Wie op dit moment denkt een Christen te zijn maar niks ‘doet’ en geen vrucht draagt, is dus ernstig aan het dwalen. De Bijbel waarschuwt zelfs dat alleen wie de wil van de Vader ‘doet’, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen (Mattheus 7:21). Natuurlijk moeten we de zaken niet omdraaien en proberen onszelf de hemel in te werken. Toch mogen we onszelf onder de loep nemen en onszelf afvragen of ons geloof wel vruchten voortbrengt.

Terug naar het kruis

Heb jij het idee dat het geloof nog niet veel met je heeft gedaan? Mis je de vrucht in je leven? Het kan jou misschien helpen om eens anders te kijken naar de gebeurtenissen aan het kruis en de opstanding. Als we willen dat ons geloof hierin anders is dan dat van de duivel, moeten we ze niet langer simpelweg als feiten gaan zien.

We moeten gaan beseffen dat Hij daar hing ‘voor ons’. Hij heeft ‘onze zonden’ gedragen. We kunnen als het ware ons eigen leven daar zien hangen. De duivel zag Jezus hangen, met de zonden van de mensen. Maar ik zie Jezus hangen met ‘mijn zonden’. Dat is een groot verschil. Als je dat werkelijk gelooft, zal je leven drastisch veranderen en zal je niet langer zonder vrucht zijn.

Geloof niet dat Jezus aan het kruis gestorven is, maar geloof dat Jezus aan het kruis gestorven is voor jou!

Geloof niet dat Jezus de zonden van mensen op zich nam, maar geloof dat Jezus jouw zonden op Zich nam!

Geloof niet dat Jezus is opgestaan om mensen nieuw leven te geven, maar geloof dat Hij opstond om jou nieuw leven te geven!