Be Purified en de ontwikkelingen in Suriname

Wellicht is het jullie opgevallen dat er de laatste tijd wat dingen veranderd zijn op onze website. We hebben een roerige tijd achter de rug met veel nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we de stichting ontbonden en gaan we binnenkort naar het binnenland van Suriname. Bijna aan het einde gekomen van 2022 willen we jullie graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Be Purified actief maar niet meer als stichting

Voorheen was Be Purified een Nederlandse stichting met een ANBI-status. Voor het behouden van de ANBI-status moet een stichting aan allerlei eisen voldoen. Zo moet (terecht) jaarlijks een heldere verantwoording worden gegeven van de (financiële) activiteiten. Daarnaast is het bestuur verplicht jaarlijks meerdere vergaderingen te beleggen en daarvan verslag te doen.

Be Purified is geboren vanuit een verlangen van Zier en Mariska Lagendijk. We voelen ons geroepen een Bijbelse boodschap te brengen, met de nadruk op de betekenis van de naam Jezus’; Hij die kwam om mensen te redden van zonden (Mattheus 1:21). We geven gehoor aan deze roeping door, naast ons reguliere werk, studiemateriaal te ontwikkelen en Bijbelstudies te verzorgen. Bovendien hebben we de zorg voor ons gezin, dat recent is uitgebreid met twee weeskinderen (16 en 17 jaar). Omdat we in Suriname wonen, was ook het vergaderen met de Nederlandse bestuurders een moeilijkheid (ondanks moderne technieken).

Omdat wij zelf vonden niet langer op een verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst, hebben we begin 2022 besloten de stichting de ontbinden. Ons persoonlijk verlangen en roeping eindigt daarmee uiteraard niet. We hebben even de tijd genomen alles op een rijtje te zetten en God te vragen om ons wijsheid te geven in het nemen van beslissingen. Inmiddels hebben we het besluit definitief gemaakt en is de stichting ontbonden. We hebben de website iets aangepast en vullen deze inmiddels weer aan met nieuwe artikelen en studiemateriaal.

We begrijpen dat er ook nadelen zijn aan het ontbinden van de stichting. Zo ontvingen we zo nu en dan giften voor het drukken en verspreiden van het studiemateriaal. Door de ontbinding hebben we vanzelfsprekend ook de ANBI-status verloren, evenals de bankrekening. Ondanks deze nadelen hebben we deze stap in geloof genomen. We geloven dat God ons hart ziet en dat Hij het verlangen om onze kostbare tijd in het inhoudelijke werk te steken, zal zegenen. We geloven dat Hij ook op andere manieren kan voorzien, zonder het ‘belastingvoordeel’ van een stichting. Mocht er toch sprake moeten zijn van ondersteuning door een stichting in de toekomst, dan geloven we dat Hij ook mensen hiertoe kan aanvuren.

God voorziet

Dat God voorziet op andere manieren, hebben we gelukkig ook al kunnen ervaren in de afgelopen jaren. Zo zijn er al enkele broeders en zusters geweest die ons privé hebben ondersteund, zowel met goederen (levensmiddelen) als met financiën. Zij hebben dit allemaal gedaan zonder een vraag of hint vanuit onze kant: alleen omdat God het op hun hart had gegeven. We zijn God en hen daarvoor dankbaar.

Om van Gods voorziening een voorbeeld te geven: gisteren (12 december) mochten we een aantal broeders uit Nederland bij ons thuis verwelkomen. Zij werken op dit moment aan de hangar van MAF-Suriname. Met hen was ook een broeder en coördinator van het zendingswerk van MAF meegekomen. Zij hebben 2 dozen met levensmiddelen en meer dan 100 Bijbels voor ons gebracht die we kunnen verdelen onder onze contacten.

Broeders en MAF-coördinator op bezoek

Met de Nederlandse broeders en de Surinaamse broeder van MAF, zijn we direct naar het kindertehuis gegaan om de Bijbels aan te bieden. In dit tehuis wonen 40 kinderen afkomstig uit het binnenland. Sommigen van hen verblijven in het tehuis omdat er geen goede scholing is in het binnenland, anderen zijn wees of komen uit probleemsituaties.

Reis naar het binnenland van Suriname

De levensmiddelen die we uit Nederland ontvangen hebben, zullen worden verdeeld onder het kindertehuis, onze eigen opvang (zo kunnen we ons huis inmiddels noemen) en een dorp in het binnenland van Suriname. In dit dorp hopen we de laatste twee weken van het jaar te verblijven.

De uitnodiging om naar het binnenland te gaan kregen wij van een jongedame die in het tehuis woont. Zij is al lange tijd niet teruggegaan naar haar ouderlijke dorp en wilde graag haar familie zien. De reis zelf duurt ruim een dag. Eerst is het zo’n drieënhalf uur rijden naar de oever van de Suriname rivier. Vanaf daar is het nog ruim 6 uur varen, dwars door het oerwoud. De reistijd is mede afhankelijk van de stroming en waterstand. Door de gestegen brandstofprijzen is het voor de meeste kinderen haast onmogelijk geworden om regelmatig terug te gaan naar hun dorp. Sommigen zien hun familie jaren niet. Nu kunnen wij deze jongedame en haar broertje de kans bieden om hun familie te zien, waarbij wij met ons hele gezin mee zullen gaan om hen te begeleiden. Een aantal anderen kinderen wilde ook graag met ons meereizen, maar helaas zit onze auto al overvol. We hopen hen een andere keer deze kans te kunnen bieden.

Zoals we dat overal doen, hopen we ook in het binnenland Gods Woord te kunnen delen. De jongedame heeft al vol enthousiasme vertelt dat haar ‘oom en tante’ meekomen en Bijbelstudie zullen geven. We willen allereerst kennis maken met de mensen en hen Gods liefde laten zien. Er zijn vaak ‘witte’ mensen in Suriname geweest met verkeerde bedoelingen. Mogelijk moeten dus ook bepaalde blokkades worden opgeruimd. We hopen en bidden hen met alle vrijmoedigheid te kunnen vertellen over de redding die Jezus ons biedt.

Dankbaar

We zijn iedereen die ons helpt in dit werk erg dankbaar. Onze familie in Nederland zijn we bijzonder dankbaar voor de praktische ondersteuning van ons werk. We hebben dit afgelopen jaar behoorlijk wat dozen met hulpgoederen ontvangen en daarnaast giften specifiek voor de ondersteuning van het kindertehuis in Commewijne. Met deze giften hebben we het kindertehuis kunnen verrassen met boodschappen als rijst, olie, broodbeleg en andere levensmiddelen. Ook hebben we ondersteuning gekregen van een aantal broeders en zusters en zelfs van mensen die we niet persoonlijk kennen. Samen zetten we ons in om de Goede Boodschap van Jezus Christus te verspreiden. Boven alles zijn we God dankbaar; Hij voorziet en beweegt de harten. We bidden jullie allemaal Zijn zegen toe.

Omdat we de laatste weken van het jaar diep in het binnenland van Suriname zullen zijn, en mogelijk telefonisch niet bereikbaar zijn, willen we iedereen alvast gezegende dagen wensen. Wij hopen rond 2 januari terug te keren en zullen dan verslag doen van onze reis.

Tot slot willen we jullie van harte aanbevelen om ook het werk van MAF (Suriname) te ondersteunen. MAF vliegt met zendelingen en Bijbelvertalers, transporteert Bijbels, vliegt voor lokale kerken en brengt de inheemsen van en naar Bijbelconferenties. Daarnaast voeren ze medische vluchten uit voor de bewoners van het binnenland.