Frankrijk, bewaar je gebed niet!

Verschrikkelijk nieuws. Een terroristische aanslag van een grootte die Europa nog niet heeft gekend. Zoveel doden. Zoveel verdriet, vragen, angst, woede en haat. Frankrijk was er niet op voorbereid. Europa ook niet. De mensen die omkwamen zeker niet.

Vrijdagavond 13 november treden de Eagles of Death Metal op in het Bataclan-theater in Parijs. Wat voor de fans van deze band een geweldige avond had moeten zijn, eindigde in iets erger dan hun ergste nachtmerrie. De meeste toeschouwers moesten kruipend over de lijken en door het bloed de weg naar de uitgang zien te vinden. Sommigen hingen uit de ramen, in de hoop niet geraakt te worden door een kogel. Een meisje uit Zuid-Afrika vertelt hoe zij een uur in een plas bloed heeft gelegen om net te doen of ze dood was. Ze dacht aan iedereen die ze liefhad en wachtte tot een kogel haar 22-jarige leven zou beëindigen. Uiteindelijk sterven er deze avond bijna 90 mensen in het theater.

Er is maar één vraag die steeds door mijn hoofd gaat als ik deze nieuwsberichten hoor; waren deze mensen klaar om te sterven? Ik was vandaag bewogen met deze mensen en heb proberen te achterhalen waar zij mee bezig waren tijdens de laatste uren van hun leven. Uiteraard riep de naam van de band niet veel goeds bij me op, maar zoals sommigen zeggen; “je kunt een boek niet aan zijn kaft beoordelen”. Ik zocht wat beelden op van de bewuste avond en mijn bewogenheid en verdriet over de slachtoffers is helaas nog veel groter geworden. Ik kan en mag geen mensen veroordelen, maar één ding is zeker, het overgrote deel van de in het theater omgekomen mensen kende God niet. Sterker nog, zij waren op het moment van sterven bezig met het aanbidden van de satan.

In een filmpje van vlak voor de schietpartij is te horen hoe de zanger het publiek toespreekt, dat gaat als volgt:

Zanger: “Are you still having a good time? (Hebben jullie nog steeds een goede tijd?)”
Publiek: “Yeahhhhh”
Zanger: “Amen! Are you ready for rock and roll? (Zijn jullie klaar voor rock and roll?)”
Publiek: “Yeahhhhh”
Zanger: “Are you ready to become posessed by the spirits of the night? (Zijn jullie er klaar voor om bezeten te raken door de geesten van de nacht?)”
Publiek: “Yeaaahhh”
Zanger: “Amen! Do we love the lady’s? Can I get an amen? (Amen! Houden we van de vrouwen? Kan ik een amen krijgen?)”
Publiek: “Yeahhhhh”
Zanger: “Do we love Rock and Roll? (Houden we van rock and roll?)”

Het beeld wordt vervolgens wat rommelig, maar het is duidelijk dat hij verder praat tegen een vrouw:

Zanger: “Should I pray for you now or should I save the prayer for the morning after? (Moet ik nu voor je bidden of moet ik het gebed voor de morgen erna bewaren?)”
Publiek: “Yeahhhhh”
Zanger: “I save the prayer untill the morning after (Ik bewaar het gebed voor de morgen erna)”

Na deze woorden speelt de band het lied “Save a Prayer”. Het gaat in dit lied over een spannend moment tussen een man en een vrouw. De vrouw ziet blijkbaar een man staan en verlangt naar hem. Tegelijkertijd is er een angst in haar hart om te doen wat zij verlangt. Het refrein is de titel van het lied. De vrouw moet nu niet bidden voor hem, maar dat gebed bewaren voor de morgen daarna. Ik heb even de tekst van het lied opgezocht en wat reacties van fans gelezen. Alhoewel de meningen wat verschillen over de betekenis van dit lied, zijn de meeste mensen het erover eens, dat het hier gaat om een romantisch zo niet erotisch getint moment. Het refrein lijkt de vrouw aan te willen moedigen om niet langer te twijfelen maar gewoon te doen wat ze lekker vindt, wat ze verlangt. Gebed kan altijd de morgen erna. Wat daarmee bedoelt wordt? Ik heb geen idee, maar als ik wat gedachten van fans daarover lees, komt het volgende naar voren: “Ze moet de morgen erna bidden dat ze niet zwanger is”, “Ze moet bidden om vergeving van het wilde en ondoordachte avontuur” of “Ze moet bidden dat ze geen AIDS heeft gekregen tijdens de one-night-stand.” Wat de betekenis van de zangers ook is, dit is wat het bij de fans oproept.

Nu heb ik een beetje voor je geschetst waar de slachtoffers van deze slachtpartij mee bezig waren vlak voor het moment dat zij de laatste adem uitbliezen. Ze waren niet met God bezig en lachen hard om het gespot van de zanger. Ze roepen: “Yeahhhhh” als hij vraagt of ze bezeten willen worden door de geesten van de nacht. En toen werd het nacht…

Zijn zij er erger aan toe dan u wanneer u sterft zonder God? Nee. Luister maar eens naar de woorden van Jezus in Lucas 13:1-5.

Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilates met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zei tot hen: Denkt gij, dat deze Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren van Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

Als jij je niet bekeert, zul je net zo goed omkomen. Hele heftige woorden. Ik wil deze woorden van Jezus herhalen voor Frankrijk. Voor Europa. Voor IS. Voor de wereld. Voor jou. Het is verschrikkelijk om zo te sterven als deze concertgangers, maar de dood is een zekerheid voor iedereen. Of het nu door een kogel is uit een geweer van een moslimterrorist of door een hartstilstand; de dood komt. Voor u, voor jou en voor mij. Als je gelooft in Jezus Christus is de dood niet het einde maar juist het begin van het eeuwige leven (Johannes 3:16). Als je hem niet kent, ga je dezelfde dood tegemoet als alle andere satan-aanbidders. Dat is geen dreigement, dat is werkelijkheid.

Frankrijk, Europa, IS; Bekeer jullie! God heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven voor jullie. Als jullie in Hem geloven, zal je nooit verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zoek Hem! Hij laat zich vinden! Bewaar je gebed nooit voor de volgende morgen! Luister naar het advies dat wordt gegeven in het lied Tomorrow (The Winans, 1984):

Tomorrow, who promised you tomorrow?
Better choose the Lord today, for
tomorrow very well might be too late!
 

Morgen, wie heeft u morgen beloofd?
Kies liever vandaag voor de Here, want
morgen kan het heel goed te laat zijn!