Heers over de zonde

In het begin van de Bijbel geeft God Kaïn een bijzondere opdracht. Kaïn is boos geworden omdat zijn offer niet door God geaccepteerd werd en die van zijn jongere broer Abel wel. God spreekt tot Kaïn en waarschuwt hem:

Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. (Genesis 4:6,7)

Kaïn negeert wat God tegen hem zegt en slaat Abel dood. Dat is heftig! Je bent net door God gewaarschuwd en een paar minuten later vermoord je je broer.

De bijzondere opdracht die God geeft aan Kaïn, is dat hij moet heersen over de zonde. Maar wist je dat dit is opgeschreven tot een voorbeeld voor ons? God waarschuwt ons ook. Ook voor ons geldt deze opdracht nog steeds. Wij moeten net als Kaïn heersen over de zonde.

“Verleiding tot zonde begint in jezelf.”

De Bijbel verteld ons in Jakobus 1:14 dat de verleiding tot zonde in ons zelf begint. Wij mensen hebben vaak slechte verlangens. Wij verlangen vaak naar geld of macht. We vinden het fijn als andere mensen tegen ons opkijken. Soms kijken we verlangend naar een vrouw of man die niet eens van onszelf is. We kleden met onze ogen iemand uit en hebben de gekste fantasieën. We hebben soms zo’n hekel aan iemand dat we wensen dat die persoon dood was. Ach, vul het zelf maar aan.

Al deze slechte verlangens zitten in ons als mensen en de satan weet dat heel goed. Hij weet ook precies waar jij de meeste moeite mee hebt. Het is zijn specialiteit om jou precies op die plek aan te vallen. Als jij een slecht verlangen in je hart hebt, zal hij steeds proberen om jou aan te sporen om dat slechte verlangen in de praktijk te brengen. Een voorbeeld:

Je hebt een zwak voor mooie vrouwen. Van nature begeer je de vrouwen die je voorbij ziet komen, vooral degene die wat bloter gekleed zijn. Je hebt zelf ook wel in de gaten dat je niet iedere vrouw kan krijgen en je voelt vaak ook dat het niet goed is om over de vrouw van een ander te fantaseren. Je besluit om zulke vrouwen uit de weg te gaan en minder te kijken of te fantaseren. Nu gaat satan aan de slag. Juist als jij hebt besloten om je slechte verlangens te negeren, komt hij in actie. Hij brengt dingen op je pad die je verleiden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je juist nu vrouwen tegenkomt die erg schaars gekleed zijn. Of je oog valt op een folder met lingerie die door de bus valt. Je verlangens worden weer geprikkeld en…

“Satan prikkelt onze slechte verlangens.”

Zie je hoe satan werkt? Hij weet onze slechte verlangens te prikkelen. Net als bij Eva in het paradijs. Zij was zelf nieuwsgierig geworden naar de verboden vrucht en zag dat de boom een lust was voor het oog (Genesis 3:6). Satan praatte op Eva’s verlangens in en toen besloot zij om te zondigen.

Nu terug naar de opdracht die God ons gaf. We weten nu dat wij in verleiding komen om te zondigen, door onze eigen begeerte. Daar begint dus ook onze opdracht. In de waarschuwing die God aan Kaïn geeft, beschrijft God de zonde als een soort persoon die aan de deur ligt. Zo kunnen wij de zonde ook ervaren in ons leven. Het is een soort mannetje (of vrouwtje) die ons steeds slechte dingen toefluistert. Of je nu wel of geen christen bent, iedereen hoort die slechte dingen. Het is of dat mannetje steeds weer op ons hart klopt en ons probeert te verleiden om het verkeerde te doen. Dat mannetje, hebben we net geleerd, is meestal niet de satan. Dat mannetje is ons eigen slechte verlangen, ook wel vlees genoemd in de Bijbel. Er staat dat de begeerte van de zonde naar ons uitgaat. Dat betekent dus dat dit mannetje, ons vlees, heel graag wil regeren in ons hart. Hij wil helemaal de baas zijn. De opdracht is eigenlijk heel simpel; laat de zonde niet de baas worden, maar wees jij de baas over de zonde!

Simpel he? Ja, zo klinkt het wel maar in de praktijk weten heel veel mensen niet hoe ze dit moeten doen. Hoe wordt je de baas over de zonde? Hieronder volgen een aantal tips:

  • Geef satan niet langer de schuld van jouw zonden. Erken dat je zelf slechte verlangens hebt, en probeer voor jezelf te benoemen welke verlangens dat zijn.
  • Wees je bewust van de opdracht die God geeft; dat je moet heersen over de zonde, en dat begint dus bij je eigen verlangens.
  • Vraag God om hulp. Zelf kun je jouw eigen slechte verlangens niet overwinnen of verwijderen. Je moet God vragen om jouw zonden te vergeven en je ervan te reinigen (1 Johannes 1:9). Ook als je al eerder hebt gebeden om vergeving en je jouw hart aan Jezus hebt gegeven, is het belangrijk om de zonden die we doen te belijden.
  • Weet wat je zwakke plekken zijn. Satan wil je altijd verleiden op jouw zwakke plekken. Hij werkt dus in op onze begeerte. Heb je je bekeerd maar was je vroeger verslaafd aan porno, dan is de kans groot dat hij dingen op je pad brengt die daarmee te maken hebben. Denk goed na over wat jouw zwakke plekken zijn en bedenk ook op welke momenten je het meest in gevaar komt, bijvoorbeeld als je alleen bent, als je in bed ligt, als je op school bent of in je vriendengroep.
  • Bid voor je zwakke plekken. Vraag God steeds om jou te helpen met jouw zwakke plekken. Vraag Hem om jou te waarschuwen door Zijn Geest die tot je spreekt.
  • Gehoorzaam de Heilige Geest (Galaten 5:16). Als je hebt beleden dat je zondige verlangens hebt en je hebt erkend dat het jouzelf niet lukt om deze te overwinnen, dan geeft God zijn Heilige Geest die tot je spreekt. Als je de Heilige Geest gehoorzaamd zal je Hem steeds beter gaan verstaan. Veel mensen weten niet hoe ze de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan. Besef dat wat de Heilige Geest zegt, altijd klopt met Gods Woord. Een belangrijke plek waar de Heilige Geest spreekt is je geweten. Hoe meer je luistert naar je geweten, hoe meer de Heilige Geest hierdoor zal spreken. Als je bijvoorbeeld gewend bent om porno te kijken, maar je vraag hiervoor vergeving en je vraagt de Heilige Geest om hulp, dan gaat hij je waarschuwen als jij jezelf op gevaarlijk terrein bevindt. Onze eigen slechte verlangen (ons vlees) zal tegen ons zeggen dat het niet zo erg is om even naar een blaadje met lingerie te kijken, de Heilige Geest zal ons dan door jouw geweten laten weten dat je moet stoppen. Als je ervoor kiest om de Heilige Geest te gehoorzamen zal hij steeds eerder gaan spreken. Dan waarschuwt hij je bijvoorbeeld al om het blad met lingerie niet eens open te doen maar direct weg te gooien.

Welke zonde jou op dit moment ook lastig valt. Weet dat jij geroepen bent om hierover te heersen! Je kunt dit niet uit eigen kracht maar God wil jou graag helpen met Zijn Heilig Geest om dit te doen. Ik wil je vandaag oproepen; ga heersen over de zonde! Geef niet langer toe aan je begeertes, ook niet als Satan je probeert over te halen om dat toch te doen. Onderwerp je aan God en biedt weerstand aan de Satan, dan zal je merken dat hij van jou gaat wegvluchten (Jakobus 4:7).