Man in gebed. Altijd verheugd in God.

Ben je altijd verheugd?

Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk (Psalm 16:11). Ben jij altijd verheugd? Zo ja, is dat dan een volheid […]

Ben je altijd verheugd? Lees verder