Mozes en Israel laten zich dopen in de rode zee

Is dopen nodig voor de behoudenis?

“Bekeer u en laat ieder van u zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”. (Handelingen 2:38) Wat Petrus hier […]

Is dopen nodig voor de behoudenis? Lees verder