Vindt innerlijke rust

We leven in een tijd waarin we dagelijks kennis maken met nieuwe dingen die erop gericht zijn ons te vermaken of hoop te geven. Deze dingen worden ons vaak aangeboden door bedrijven of instanties die er zelf rijker van willen worden. Het maakt hen eigenlijk niet zoveel uit of wij er echt baat bij hebben, als zij er zelf maar beter van worden. Dit leidt ertoe dat we heel vaak worden bedrogen. Ondanks het feit dat we vaak bedrogen uitkomen, zijn we telkens weer geneigd in dingen te geloven die niet waar zijn. We blijven jagen naar tijdelijk plezier en tijdelijke rust. Wat we echt nodig hebben is innerlijke rust. Deze innerlijke rust is een soort ontastbaar gevoel. Het heeft te maken met je diep van binnen geborgen voelen, je geliefd en geaccepteerd voelen, zonder dat dit afhankelijk is van je eigen prestaties. Kunnen we die rust nog vinden in de wereld waarin we nu leven?

De vormen van hoop waarin innerlijke rust vaak wordt gezocht, zijn het hebben van een goede opleiding, een goede baan, een groot huis, een dure auto, een goed pensioen, een groot netwerk van vrienden enz. enz. Vaak wordt gezegd dat mensen die deze dingen hebben succesvol zijn of het helemaal gemaakt hebben. Als je deze dingen echter beter gaat bekijken en overdenken, dan ontdek je al snel dat ze allemaal van tijdelijke aard zijn. Bovendien eist het streven naar deze dingen vaak zijn tol. We krijgen te maken met onrust, stress, burn-out, teleurstelling, depressie of andere problemen. Wanneer we psychologen en psychiaters inschakelen worden vaak weer tijdelijke oplossingen geboden; medicatie, vakantie, meditatie enz. Wat doen we toch verkeerd? Was dit Gods bedoeling toen Hij ons maakte?

Er zijn twee belangrijke Bijbelgedeelten die spreken over rust en vrede. De eerste is Mattheus 11:28. Jezus is aan het woord en zegt:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Als je een beetje weet hoe het leven van Jezus eruit zag, zou je beseffen dat deze woorden uit zijn mond heel bijzonder zijn. Jezus had namelijk helemaal niets dat wij vaak koppelen aan een rustig of succesvol leven. Hij had geen huis, geen spullen, geen goed pensioen, geen lang leven en helemaal geen pijnloze dood. Zelf heeft hij eens gezegd dat hij niet eens een plek had om zijn hoofd te rusten te leggen, dit in tegenstelling tot de vossen die holen hebben en de vogels die nesten hebben (Mattheus 8:20). Toch weet Jezus als geen ander wat echte rust is. Echte rust is iets dat in Hem zit. Iets dat door niets en niemand gestolen kan worden, zelfs niet door de dood. Hij heeft rust doordat zijn Vader Hem zijn geliefde Zoon had genoemd en doordat Hij wist dat Hij uiteindelijk tot in eeuwigheid met zijn Vader zou zijn. Hij wist dat alle armoede en lijden maar tijdelijk zouden zijn. Zijn blik was gericht op een heerlijke toekomst.

Het tweede gedeelte wat ik aan wil halen is Mattheus 6 vers 19 tot 21:

“Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen. Die zullen nooit vergaan en nooit worden gestolen. Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan.”

Ook dit zijn de woorden van Jezus en Hij toont ons met deze woorden het geheim van de rust die Hij biedt. Hij weet dat alles van deze aarde voorbij gaat en dat het daarom geen zekerheid biedt. Sterker nog, door ons bezig te houden met vergankelijke dingen gaat er heel veel kapot. Man en vrouw hebben geen tijd meer voor elkaar en raken van elkaar vervreemd. Gezinnen vallen uiteen. Kinderen groeien op zonder liefde en aansturing. Psychische stoornissen en problemen reizen de pan uit. Het enige wat toe neemt is geld en goed. Iets waar je helemaal niks aan hebt wanneer je alleen over blijft. Iets wat je ook niet kan helpen wanneer je sterft. Iets wat je niet met je mee kan nemen. Nee, Jezus zegt dat we ons daarom moeten focussen op een rijkdom die in de hemel ligt. We weten inmiddels dat die te vinden is in Hem zelf. Als je in Hem gelooft, heb je eeuwig leven, zegt Johannes 3:16. Als we deze hemelse rijkdom ontvangen, gaan we beseffen dat onderlinge liefde en aandacht veel belangrijker is dan geld, luxe en macht. We worden vervuld met rust en kunnen niet anders dan deze rust bekend maken aan degenen die we liefhebben.

Jezus geeft rust

Het kan zijn dat je al in Jezus gelooft en Hem jouw hart hebt toevertrouwd. Toch kan het nog voor komen dat je onrust in je leven ervaart. Het is heel belangrijk dat jij je als gelovige blijft richten op wat Jezus heeft gezegd en niet luistert naar de leugens van Satan, die spreekt door bedrijven, instanties, mensen in je omgeving of zelfs familie. Satans doel is het vernietigen van mensen. Als jij een gelovige bent is dat voor de satan een zekere nederlaag, maar dit neemt niet weg dat hij jouw leven zo onaangenaam mogelijk wil maken. Hij zal er alles aan doen om jouw rust te stelen door leugens op je af te vuren. Als jij je rust verliest ben je immers minder gevaarlijk. Je deelt het niet meer met anderen en daardoor zullen zij de hemelse Rijkdom ook niet vinden. Weet dat God een doel met je heeft en dat dit doel er altijd op gericht is om Zijn Koninkrijk op te bouwen. Zijn Koninkrijk bestaat uit mensen die Hem dienen. Jouw missie is dus om andere mensen te bereiken. Dit kan op vele manieren maar altijd is het belangrijk dat jij vol bent van zijn Geest, van zijn vrede en van zijn rust. Luister daarom niet langer naar leugens en verdiep je meer in de waarheid van zijn Woord. Zoek God door gebed en vraag om openbaring. Blijf in zijn rust!

Als jij dit artikel leest en beseft dat je deze rust niet kent, dan is er een manier om hier kennis mee te maken. Het is heel belangrijk dat je toegeeft dat je nergens anders rust hebt kunnen vinden. Belijdt je zonden die je gedaan hebt tijdens je zoektocht naar geld, macht, genot of wat dan ook. Vraag Jezus om vergeving van deze zonden en nodig Hem uit in je hart. Vraag Hem om jou de innerlijke rust te geven waar Hij zelf over gesproken heeft. Als je dit alles doet met een oprecht hart en gelooft dat Jezus jouw redder is, dan ben je een kind van God en heb je eeuwig leven, zegt de Bijbel. Ga vanaf nu op weg met Hem en gehoorzaam zijn stem. Het is heel verstandig om dit niet alleen te doen, maar andere gelovigen op te zoeken. Als je wilt kun je natuurlijk ook met ons contact opnemen. Wat je ook doet, richt je vanaf nu op Jezus. Hij geeft je de kracht om elke last te dragen en om niet langer toe te geven aan de ambities van je zelfzuchtige oude natuur. Hoe meer jij je leven afstemt op Gods wil, hoe meer je zijn diepe rust en vrede zal ervaren.